سه شنبه ۲۸ فروردین ۱۴۰۳
» تماس با ما » تلفنهای داخلی(حوزه ستادی)

تلفنهای داخلی همکاران حوزه ستادی

armردیف

نام و نام خانوادگی

داخلی

امور

ردیف

نام و نام خانوادگی

داخلی

بازگشت

1

علی اکبر نوروزی

135

بازرگانی

36

پویا مصطفی ادیبی

189

اداری

 

     

37

محمود ملک نسب

154

اداری

3

حسن جوکار

170/119

مالی

38

نرجس پاک آیین

219

اداری

4

لیلا حمزوی نیا

119/186

مالی

39

بهمنیار مهبودی

161

اداری

 

   

40

6

سعید شمسی زاده

220

مالی

41

محمد مهدی پروین

132

خدمات

7

علی دهداری

139

مالی

42

زهرا رفائی

124

دبیرخانه

8

حمید رضا خورسند

121

مالی

43

 

9

پیغام فضل الهی

118

مالی

44

آبدارخانه

150

-

10

مهدی ایرانپوریان

167

مالی

45

نگهبانی

112/113

-

11

عبدالرحیم اعتمادی

134

مالی

46

حسابرس

157

-

 

   

فکس حوزه ستادی

32309910-071

13

رحیم بهشت آیین

128

بازرگانی

تاییدیه فاکس

داخلی 124

14

محمد علی رمضانی

129

بازرگانی

معاونت مالی

32353091-071

 

   

معاونت مهندسی

32304237-071

16

سیاوش جواهری

136

بازرگانی

معاونت منابع انسانی

32352489-071

17

منصور بهاری خوب

137

بازرگانی

مدیر بازرگانی

32352054-071

خدمات (آقای پروین)

32356826-071

18

سید محمد رضا حسینی

217

بازرگانی

دفتر مدیر عامل

32309920-071

19

غلامعلی جوکار

115/140

فنی و مهندسی

تلفن های حوزه ستادی

تلفن

32352149

20

رکسانا باستانی

115/140

فنی و مهندسی

تلفن

32352975

21

بهادر سعادت

181

فنی و مهندسی

تلفن

32352373

22

بهروز خانی

156

فنی و مهندسی

تلفن

32307739

23

علی اصغر امرالهی

120

فنی و مهندسی

تلفن

32307738

24

سیاوش جوکار

141

فنی و مهندسی

تلفن

32352637

 

   

تلفن

32353284

25

حسین دهدشتی

221

فنی و مهندسی

تلفن

32331407

26

سید مهدی موسوی

149

فنی و مهندسی

تلفن

32352960

27

مهرداد علیشیر

169

فنی و مهندسی

نیروگاه کازرون

فکس

42211450-071

28

   

تلفن

42211771-071

29

 

تلفن

42228096-071

 

       
           

32

علیمراد نوروزی

127

اداری

نیروگاه کنگان

فکس

37684055-077

 

   

تلفن

32-37684431-077

 

   

35

علی تیموری

159

اداری

 

 

   
 
 
 
تماس با ما

آدرس :شیراز - حد فاصل پل حر و پل باغ صفا
خیابان ساحلی جنوبی جنب فرمانداری

شرکت مدیریت تولید برق جنوب فارس
پست الکترونیک: tolid.joonoob@sfpgmc.co.ir
صندوق پستی:66633-71357

 (برای تاییدیه فاکس با شماره داخلی 124 تماس بگیرید)

امور مالی : 32307739 

تاییدیه فاکس : شماره داخلی124---مدیریت:07132307739-داخلی 222