سه شنبه ۸ خرداد ۱۴۰۳

مناقصه / مزایده

عنوانشمارهنوعوضعیت
  مناقصه
  مناقصه
  مناقصه
  مناقصه
97-102 مناقصه
97-101 مناقصه
97-100 مناقصه
  مناقصه
  مناقصه
  مناقصه

تماس با ما

آدرس :شیراز - حد فاصل پل حر و پل باغ صفا
خیابان ساحلی جنوبی جنب فرمانداری

شرکت مدیریت تولید برق جنوب فارس
پست الکترونیک: tolid.joonoob@sfpgmc.co.ir
صندوق پستی:66633-71357

 (برای تاییدیه فاکس با شماره داخلی 124 تماس بگیرید)

امور مالی : 32307739 

تاییدیه فاکس : شماره داخلی124---مدیریت:07132307739-داخلی 222