سه شنبه ۲۸ فروردین ۱۴۰۳

پرسنل بخش فنی

arm

نیروگاه کازرون -همکاران بخش فنی

nar

abbas_naraghi@sfpgmc.co.ir 

mol

manouchehr_moloudian@sfpgmc.co.ir 

dav

abdolreza_davoudi@sfpgmc.co.ir 

ja

aliakbar_javani@sfpgmc.co.ir 

alm

almas_baharlooyee@sfpgmc.co.ir 

tagh

hossein_taghian@sfpgmc.co.ir 

 

par

     jaber_parvizi@sfpgmc.co.ir     

  mou

rahmatolah_mousavi@sfpgmc.co.ir 


تماس با ما

آدرس :شیراز - حد فاصل پل حر و پل باغ صفا
خیابان ساحلی جنوبی جنب فرمانداری

شرکت مدیریت تولید برق جنوب فارس
پست الکترونیک: tolid.joonoob@sfpgmc.co.ir
صندوق پستی:66633-71357

 (برای تاییدیه فاکس با شماره داخلی 124 تماس بگیرید)

امور مالی : 32307739 

تاییدیه فاکس : شماره داخلی124---مدیریت:07132307739-داخلی 222