اَلمَرأَةُ الصّالِحَةُ أَحَدُ الکاسِبَینِ؛


زن شایسته یکى از دو عامل پیشرفت خانواده است.                                                

بانوان  

امور بانوان و خانواده

نور و نان
نور و نان
این همه گندم، این همه کشتزارهای طلایی، این همه خوشۀ در باد را که می‌خورد؟ آدم است، آدم است که می‌خورد. این همه گنج آویخته بر درخت، این همه ریشه در خاک را که می‌خورد؟ آدم است، آدم است که می‌خورد.
ماه رمضان ماه خدا
ماه رمضان ماه خدا
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شرکت مدیریت تولید برق جنوب فارس می باشد.