دوشنبه ۲۵ شهریور ۱۳۹۸

استعلام آنالیز روغن ترانس نیروگاه کازرون

مناقصه

97-102

شرکت مدیریت تولید برق جنوب فارس

شرکت مدیریت تولید برق جنوب فارس

تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.

تماس با ما

آدرس :شیراز - حد فاصل پل حر و پل باغ صفا
خیابان ساحلی جنوبی جنب فرمانداری

شرکت مدیریت تولید برق جنوب فارس
پست الکترونیک: tolid.joonoob@sfpgmc.co.ir
صندوق پستی:66633-71357

 (برای تاییدیه فاکس با شماره داخلی 124 تماس بگیرید)

امور مالی : 32307739 

تاییدیه فاکس : شماره داخلی124---مدیریت:07132307739-داخلی 222