ارتباط با مدیران

شامل :
گروه :
نام و نام خانوادگیسمتمشخصات
رضا بامیانمدیر عامل
تلفن مستقیم: 07132309920
پست الکترونیکی:
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شرکت مدیریت تولید برق جنوب فارس می باشد.