شنبه ۱ اردیبهشت ۱۳۹۷
» مدیران شرکت

مدیران شرکت مدیریت تولید برق جنوب فارس

arm

 ROO  BAY  MEH
 جانشین مدیریت عامل شرکت مدیریت تولید برق جنوب فارس  مدیریت عامل شرکت ساینا گستر پردیسان  مدیریت عامل شرکت مدیریت تولید برق جنوب فارس
 مجید روستایی  محمد بیات  فرید مهرآیین
 majid_roostaee@sfpgmc.co.ir  mohamad_bayat@sfpgmc.co.ir  farid_mehraein@sfpgmc.co.ir
 ALIM  HAS  GH
 معاونت منبع انسانی  معاونت مالی  معاونت مهندسی و برنامه ریزی
 علیمراد نوروزی  حسن جوکار  غلامعلی جوکار
 alimorad_nowroozi@sfpgmc.co.ir  hassan_jokar@sfpgmc.co.ir  gholamali_jokar@sfpgmc.co.ir
 SHA  BAH  BEH
 مدیر نیروگاه کنگان  مدیر نیروگاه کازرون  مدیر بازرگانی
 شاهرخ جوینده  یداله بهمنی تادوانی  رحیم بهشت آیین
 shahrokh_jooyandeh@sfpgmc.co.ir  yadollah_bahmani@sfpgmc.co.ir  rahim_beheshtaein@sfpgmc.co.ir
     KAR
     مدیر نیروگاه بوشهر
     یوسف کروبی نیا
     yousef_karoobinia@sfpgmc.co.ir
   

 

تماس با ما

آدرس :شیراز - حد فاصل پل حر و پل باغ صفا
خیابان ساحلی جنوبی جنب فرمانداری

شرکت مدیریت تولید برق جنوب فارس

پست الکترونیک: tolid.joonoob@sfpgmc.co.ir

صندوق پستی:66633-71357

 

مدیریت:07132307739 -داخلی 222

روابط عمومی:07132307739 -داخلی 188

امور مالی : 32307739